Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2009

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Λείψαμε για λίγο καιρό λόγω διακοπών,καλά περάσαμε αλλά λίγο ακόμη δεν θα μας πείραζε.
Σας συμβουλεύω να πάτε στη Νάξο, σαν νησί είναι υπέροχο αλλά και αρκετά οικονομικό. Συνδυάζει βουνό και θάλασσα , με αρκετά ενδιαφέρουσες διαδρομές και μέρη.
Μπορείς να βρεις την απόλυτα οργανωμένη παραλία αλλά και παραλίες ερημικές και πανέμορφες. Όπως επίσης και μπορείς να επισκεφθείς γραφικά ορεινά χωριά με απ΄στευτή θέα και εκπληκτικό φαγητό.
Μέρη που σας προτείνουμε να πάτε.
Απολλωνας, Απείρανθο, Άνω Ποταμιά , Ψιλή Άμμο , Μουτσούνα , Αγία Άννα .
Αύριο θα αναρτήσουμε και φωτογραφίες.
Πάμε τώρα στην επικαιρότητα :
Τη δυνατότητα να «βάζουν λουκέτο», να συγχωνεύουν ή και ν αλλάζουν γνωστικό αντικείμενο δίνει στα Τεχνολογικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί στη Βουλή από το υπουργείο Παιδείας.
Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ότι αν για 5 συνεχόμενα χρόνια ο αριθμός των σπουδαστών ενός τμήματος είναι μικρότερος του 10% του αριθμού των εισακτέων, τότε το ΥΠΕΠΘ θα διακόπτει υποχρεωτικά τη λειτουργία του τμήματος και δεν θα εγγράφονται νέοι σπουδαστές. Αυτό σημαίνει ότι από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά σε δεκάδες τμήματα των ΤΕΙ, τα οποία ήδη έχουν μικρό αριθμό σπουδαστών, θα μπει «λουκέτο», αν στο μεταξύ δεν έχουν αλλάξει γνωστικό αντικείμενο ή δεν έχουν συγχωνευτεί με άλλο συναφές τμήμα.
Το τι θα απογίνουν, βέβαια, οι σπουδαστές που είναι εγγεγραμμένοι δεν ορίζεται στον νόμο και θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση στο μέλλον. Την εξέλιξη αυτή θα πρέπει να την έχουν υπόψη και οι φετινοί υποψήφιοι, που αυτές τις μέρες συμπληρώνουν το μηχανογραφικό τους. Στο νομοσχέδιο υπάρχει, επίσης, πρόβλεψη και για τις περιπτώσεις που κάποιοι παρεμποδίζουν τη συνεδρίαση της Συγκλήτου επί δύο διαδοχικές φορές. Σε αυτή την περίπτωση οι όποιες αποφάσεις θα λαμβάνονται μόνο από το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΕΙ ή του ΤΕΙ (ισχύει για καταλήψεις στη Σύγκλητο, παρεμπόδιση συνεδριάσεων τμημάτων κ.λπ.). Επίσης δίνεται η δυνατότητα στα ιδρύματα να κάνουν συμβάσεις με εταιρείες φύλαξης (σεκιούριτι) και καθαριότητας των κτιρίων.
Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει προκαλέσει ήδη τις αντιδράσεις ορισμένων ΑΕΙ (κυρίως Πολυτεχνείων), καθώς κρίνουν ότι θίγονται τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, ενώ, όπως τονίζουν πανεπιστημιακοί, ανωτατοποίηση των ΤΕΙ χωρίς και τα σχετικά κονδύλια δεν μπορεί να επιτευχθεί (τα ΑΕΙ έχουν έκτακτη Σύνοδο την Παρασκευή για το θέμα αυτό). Το νομοσχέδιο περιέχει επίσης έναν τεράστιο αριθμό διατάξεων, που ρυθμίζουν δεκάδες θέματα, όπως οι δαπάνες για τα μέλη της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης των ΑΕΙ, τα προγράμματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου, τις μετεγγραφές, την εισαγωγή στα ΑΕΙ ατόμων με σοβαρές ασθένειες, το ποσό των παραβόλων για την άδεια λειτουργίας των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών (κατέβηκε στα 3.000 ευρώ).
Μεταξύ άλλων το σχέδιο νόμου προβλέπει τα εξής:
 Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κάθε εξάμηνο διαρκεί για τα ΤΕΙ τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, που καλύπτουν έναν ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων. Στα ΑΕΙ κάθε μάθημα εξετάζεται στο τέλος του εξαμήνου στο οποίο διδάχθηκε και επιπλέον στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
 Μπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται ή να κατατέμνονται ΤΕΙ, Παραρτήματα, Σχολές ή Τμήματα ή να συγχωνεύονται ή να μετονομάζονται ΤΕΙ. Με την ίδια διαδικασία μπορεί Τμήματα των ΤΕΙ, στα οποία ο αριθμός των κατ έτος εγγεγραμμένων σπουδαστών είναι μικρότερος του 10% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα για πέντε (5) συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη, να αλλάζουν γνωστικό αντικείμενο, να μετονομάζονται ή να συγχωνεύονται υποχρεωτικά με άλλο Τμήμα συναφούς γνωστικού αντικειμένου που λειτουργεί στο ίδιο ΤΕΙ. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί για οποιονδήποτε λόγο η διαδικασία αυτή, μπορεί με απόφαση του υπουργού Παιδείας να διακόπτεται υποχρεωτικά η λειτουργία και να αναστέλλεται η εισαγωγή και εγγραφή νέων σπουδαστών στα Τμήματα αυτά. Τέτοιο κίνδυνο υπολογίζεται ότι διατρέχουν 30-40 τμήματα, εάν δεν αλλάξουν επιστημονικό αντικείμενο ή δεν συγχωνευθούν με άλλα.
 Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού τα σχετικά με την επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων νεοϊδρυόμενων Τμημάτων ΤΕΙ καθορίζονται με τα διατάγματα ίδρυσής τους.
 Τμήματα των ΤΕΙ μπορούν να συνεργάζονται (και σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών) με αντίστοιχα και ομοειδή Τμήματα Πανεπιστημίων, που έχουν την έδρα τους στην ίδια περιφέρεια.
 Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση συνεδρίασης ή η λήψη απόφασης Συγκλήτου Πανεπιστημίου ή Συνέλευσης ΤΕΙ επί δύο διαδοχικές φορές για τα ίδια θέματα, οι αποφάσεις λαμβάνονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το Συμβούλιο του TEI.
 Οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου. Για τους μετεγγραφόμενους κατά το εαρινό εξάμηνο σπουδαστές των ΤΕΙ οι μετεγγραφές πραγματοποιούνται μέχρι 15/6.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ