Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2009

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩN

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειες τους», που διοργανώνουν τα τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η Σχολή Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Torino, καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές, οι οποίες διαρκούν ένα έτος (12 μήνες) οδηγούν στο αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. (ΦΕΚ 1359/τ. Β΄/09-07-2009).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ :

15-7-2009 έως και 4-9-2009

Ως ημέρα συνέντευξης καθορίζεται η 14η Σεπτεμβρίου 2009

Ημέρα έναρξης μαθημάτων ορίζεται η 16η Οκτωβρίου 2009

Πληροφορίες :

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Παλαιό Στρατόπεδο
Τ.Κ. 24100
Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 2721065104 και 2721065102

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ