Παρασκευή, 24 Απριλίου 2009

ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2009

Α. Π. 12167/09-01-2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς

Τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παυλόπουλο

Τον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. ΑβραμόπουλοΘέμα: Συστηματική καθυστέρηση στις μετατάξεις νοσηλευτικού προσωπικού, που αποκτά πτυχίο ΤΕΙ Νοσηλευτικής κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του! – Αδικία σε βάρος υπαλλήλων που μετατάσσονται σε ανώτερη κατηγορία, μετά από την απόκτηση πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ!Η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου του προσωπικού της διοίκησης, ιδίως σε τομείς αιχμής, όπως αυτός του νοσηλευτικού προσωπικού, θα έπρεπε να ενισχύεται, να ενθαρρύνεται και να επιβραβεύεται! Αντ’ αυτού, η Κυβέρνηση της «επανίδρυσης του Κράτους» ταλαιπωρεί και αποθαρρύνει τους υπαλλήλους που επιδιώκουν την βελτίωση των επαγγελματικών τους προσόντων, καθυστερώντας συστηματικά τις διαδικασίες μετάταξής τους στην ανώτερη κατηγορία μέχρι και δύο χρόνια (!!!) από την στιγμή που λαμβάνουν το σχετικό πτυχίο!

Ειδικότερα στον νοσηλευτικό κλάδο, αριθμός νοσηλευτών και νοσηλευτριών που είχν προσληφθεί ως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με πολύν κόπο και θυσίες σε επαγγελματικό, οικογενειακό και προσωπικό επίπεδο, εισάγονται στα αντίστοιχα ΤΕΙ Νοσηλευτικής, αποφοιτούν από αυτά και φτάνουν να μεταταγούν στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης μέχρι και δύο χρόνια από την λήψη του σχετικού πτυχίου. Οι υπηρεσίες των Νοσοκομείων και του Υπουργείου επικαλούνται ...φόρτο εργασίας. Εν τω μεταξύ οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, οι οποίοι φρόντισαν για την επαγγελματική τους βελτίωση, συχνά με τρομερές αντιξοότητες από το επαγγελματικό τους περιβάλλον, χάνουν κατά την αντίστοιχη περίοδο τις επί πλέον απολαβές και την αντίστοιχη αξιοποίηση, ενώ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας καθυστερεί να αξιοποιήσει τις νέες τους επαγγελματικές δεξιότητες.

Περαιτέρω, το σύνολο των υπαλλήλων που αποκτούν κατά την διάρκεια της υπηρεσίας τους τίτλο, βάσει του οποίου μετατάσσονται σε ανώτερη κατηγορία, αδικούνται βαθμολογικά από την άτεχνη διατύπωση του άρθρου 70, παρ. 3, του Υπαλληλικού Κώδικα, στην περίπτωση που ήδη είχαν εξελιχθεί στο Α’ βαθμό, καθώς δεν υπολογίζεται στην υπηρεσιακή τους εξέλιξη ο χρόνος που τυχόν είχαν διανύσει στον βαθμό πριν την λήψη του πτυχίου τους και την εξ αυτού του λόγου μετάταξή τους.

Η μεταχείριση αυτή, τόσο των νοσηλευτών όσο και του υπόλοιπου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης, που επιδιώκουν με κόπο και θυσίες την μορφωτική και υπηρεσιακή τους αναβάθμιση, λειτουργεί ως αντικίνητρο και σε βάρος του επιπέδου υπηρεσιών που θα μπορούσαν οι υπάλληλοι αυτοί να παρέχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και στην υπόλοιπη διοίκηση.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι κ. Υπουργοί

1 Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η Κυβέρνηση για την τάχιστη μετάταξη του νοσηλευτικού προσωπικού στην κατηγορία ΤΕ αμέσως μετά την λήψη του σχετικού τίτλου σπουδών;

2 Σε ποιες αλλαγές προτίθεται να προβεί η Κυβέρνηση ώστε ο χρόνος που έχει ήδη διανυθεί σε ανώτερο βαθμό πριν την μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία να αξιοποιείται στην περίπτωση που η μετάταξη είναι αποτέλεσμα λήψης τίτλου σπουδών κατά την διάρκεια της υπηρεσίας;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ